22 mar 2012

L'equip d'aCanelma col·labora amb Edebé

En aquests darrers mesos, alguns dels membres de l’equip d’aCanelma hem estat col·laborant amb Edebé, editorial referent en el sector de llibres de text, materials educatius i literatura infantil i juvenil.

La tasca encomanada a aCanelma s’ha centrat en l’elaboració de propostes i orientacions didàctiques corresponents a les tasques integrades de cada unitat de la guia didàctica de 4t de Primària de Llengua catalana. Les tasques integrades són una sèrie d’activitats destinades a treballar algunes qüestions  que s’han tractat al llibre i, al mateix temps, desenvolupar les competències bàsiques dels alumnes.

En cada unitat es proposen una sèrie d’exercicis de diferents tipologies i que fan incidència a diferents àmbits d’aprenentatge, a més del de llengua, com per exemple: matemàtiques, ús de les TIC o ciències socials. Des d’aCanelma hem proposat una sèrie d’orientacions i activitats destinades al mestre per que les pugui dur a terme a classe, amb la finalitat de potenciar el desenvolupament de les competències i contribuir en l’adquisicó de nous coneixements.

Al mateix temps, i per valorar el progrés de cada alumne, també hem inclós una rúbrica final a cada tasca integrada. Això facilitarà al mestre avaluar el progrés dels alumnes a través de les competències bàsiques que s’han treballat durant la realització de les activitats.


En definitiva, l’experiència ha resultat molt enriquidora, ja que hem pogut treballar amb uns materials que ens han permés proposar diferents estratègies didàctiques i, alhora, aplicar els nostres coneixements en matèria de les competències bàsiques, que és un dels pilars del currículum de Primària.

Esperem seguir posant en pràctica els nostres coneixements i serveis en les properes col·laboracions que iniciarem!

No hay comentarios :