22 mar 2012

L'equip d'aCanelma col·labora amb Edebé

En aquests darrers mesos, alguns dels membres de l’equip d’aCanelma hem estat col·laborant amb Edebé, editorial referent en el sector de llibres de text, materials educatius i literatura infantil i juvenil.

La tasca encomanada a aCanelma s’ha centrat en l’elaboració de propostes i orientacions didàctiques corresponents a les tasques integrades de cada unitat de la guia didàctica de 4t de Primària de Llengua catalana. Les tasques integrades són una sèrie d’activitats destinades a treballar algunes qüestions  que s’han tractat al llibre i, al mateix temps, desenvolupar les competències bàsiques dels alumnes.

En cada unitat es proposen una sèrie d’exercicis de diferents tipologies i que fan incidència a diferents àmbits d’aprenentatge, a més del de llengua, com per exemple: matemàtiques, ús de les TIC o ciències socials. Des d’aCanelma hem proposat una sèrie d’orientacions i activitats destinades al mestre per que les pugui dur a terme a classe, amb la finalitat de potenciar el desenvolupament de les competències i contribuir en l’adquisicó de nous coneixements.

Al mateix temps, i per valorar el progrés de cada alumne, també hem inclós una rúbrica final a cada tasca integrada. Això facilitarà al mestre avaluar el progrés dels alumnes a través de les competències bàsiques que s’han treballat durant la realització de les activitats.


En definitiva, l’experiència ha resultat molt enriquidora, ja que hem pogut treballar amb uns materials que ens han permés proposar diferents estratègies didàctiques i, alhora, aplicar els nostres coneixements en matèria de les competències bàsiques, que és un dels pilars del currículum de Primària.

Esperem seguir posant en pràctica els nostres coneixements i serveis en les properes col·laboracions que iniciarem!

14 mar 2012

Sessió sobre emprenedoria a l'Aula Sant Feliu

Una de les darreres "missions" d'aCanelma, i que a hores d'ara encara s'està executant, ha estat col·laborar amb el centre de formació de referència a Sant Feliu de Llobregat, l'Aula Sant Feliu, un equipament que aplega bona part de tota la formació no reglada i la formació ocupacional i contínua del municipi.


Aquesta col·laboració s'ha concretat en la coordinació de l'acció formativa ocupacional d'ADMINISTRADOR/A DE SERVIDORS I PÀGINES WEB de 370 hores i abasta des de la provisió i coordinació del formador per a la impartició de tots el mòduls del curs (Internet avançat, estructura d'un web, gestió del servidor web, seguretat, interfícies gràfiques web, etc.), el plantejament pedagògic i el recolçament en l'elaboració de material didàctic i continguts educatius, així com la incorporació d'aportacions externes especialitzades (emprenedoria, contacte amb empreses del sector professional, detecció d'events i actes sectorials, etc.).


Doncs bé, el passat dijous 8 de març vàrem complementar la tasca habitual d'en Arnau Vàzquez, el formador titular d'aquest curs per part d'aCanelma, amb una sessió orientada al mòn de l'emprenedoria, amb els següents continguts específics.

En primer lloc, l'Alicia Cañellas, CEO en aCanelma i presidenta de Xarcont Xarxa, Continguts i Territori, va xerrar amb els alumnes sobre emprenedoria i auto-ocupació, entesa en un sentit ampli i divers, com a empresarial però també com a corporativa o social, fins i tot entesa com un estat proactiu propi de qualsevol professional. També es van tractar les competències i habilitats clau en l'esperit emprenedor, el pensament creatiu i innovador, etc. Els alumnes van fer el seu propi DAFO personal, per tal d'obtenir una primera fotografia de les seves debilitats, fortaleses, oportunitats i amenaces com a emprenedors. L'objectiu principal d'aquesta primera intervenció va ser intentar transmetre'ls que empendre pot ser una de les possibles sortides professionals a desenvolupar en finalitzar la seva formació, tot i que com es va veure, cadascun dels participants presentaven inquietuts, situacions personals i interessos diferents però, si més no, es va ratificar el fet de que la proactivitat i "moure's" per assolir els objectius que ens plantejem és, sense dubte, el punt de partida principal per no deixar passar les oportunitats professionals, sino tot el contrari: poder anar cap al seu assoliment i, fins i tot, generar-les.

A continuació en Joan Ribas, responsable de la franquícia Indian Webs a Sant Feliu de Llobregat, una empresa ja consolidada del sector i que compta amb més de 15 anys d'experiència en la creació i disseny de pàgines web, amb diverses oficines a Barcelona. En Joan va aportar una visió operativa i concreta del negoci de la creació web a més d'una dilatada experiència en el camp de la franquícia com a model de negoci i estratègia de comercialització i expansió. També va compartir amb els i les alumnes informació sobre l'espai de treball de l'empresa i la possibilitat de compartir-lo puntualment per projectes de disseny web concrets. Amb aquesta visió l'alumnat va constatar com està actualment el món de les empreses que es dediquen a la creació de pàgines web, coneixent presencialment al responsable d'una empresa de referència en el sector a la nostra ciutat i les diferents coses que fan, quines sortides professionals poden tenir un cop finalitzat el curs segons l'empresa, com funciona el món de les franquícies en el sector d'Internet, què demana una empresa de pàgines web a possibles col·laboradors externs, o bé si és més normal que els agafin com a plantilla, etc... La idea era donar-los una pinzellada de tots aquests temes, perquè tinguin una visió positiva, però també mostrar la realitat, les dificultats, etc.: haver d'estar constantment actualitzats vers les noves tecnologies que apareixen, ser constants i proactius, en el cas d'optar per l'auto-ocupació com a freelances, etc.

Ja per últim, en Joan Povedano, ex-alumne de l'edició anterior del curs de Pàgines Web a l'Aula Sant Feliu i actualment també col·laborador d'aCanelma i XarCont, amb dedicació al món web, va explicar la seva trajectòria professional posterior al desenvolupament del curs, aportant la seva experiència en el món de la creació web i el social media, descrivint els treballs realitzats amb diversos clients i mecanismes de captació i presència professional a la Xarxa.
Els alumnes van realitzar diverses preguntes al llarg de totes les aportacions, contribuint així fer encara més dinàmica la sessió de treball.
En definitiva, com es pot comprovar, 3 visions concretes que aporten valor a un curs de formació ocupacional d'un sector d'activitat econòmica innovador, 3 aportacions per ajuden a orientar i a inspirar a l'alumnat d'una acció formativa orientada a l'ocupabilitat.

PRESENTACIÓ SLIDESHARE UTILITZADA A LA SESSIÓ: http://www.slideshare.net/acanelma/sessi-emprendre