18 dic 2012

Amb els millors desitjos, de cara al 2013 ;-)


6 nov 2012

Buscamos docentes de Bachillerato para proyecto editorial de ámbito educativo

- CONVOCATORIA CERRADA -  
 
Desde aCanelma (http://www.acanelma.es) estamos buscando docentes interesados/as en participar en el Plan Editorial 2013 de un importante grupo editorial de ámbito educativo.


Se buscan perfiles con las siguientes características:

1. Ser profesor/a especialista en alguna de las siguientes materias:
MATERIA
REFERENCIA
Lengua y literatura
Lite001
Latín
Latin002
Matemáticas CT
Mates003
Matemáticas CS
Mates004
Física y química
Fisquim005
Historia de España
Histo006
Filosofía
Filo007
Religión
Religion008
    (para las autorías de los solucionarios pueden aceptarse universitarios con expediente brillante en su correspondiente materia de interés).

2. Experiencia docente mínima de 3 años.
3. Persona creativa, con capacidad de innovación y motivación respecto a un proyecto de Bachillerato a nivel editorial.
4. Capacidad de trabajo en equipo editorial-colaborador.
5. Disponibilidad mínima de 15 h semanales de trabajo en casa.
6. Habilidad para la redacción de textos educativos.
7. Dominio de los procesadores de texto, la navegación en Internet y de las TIC.
 
Se ofrece:
1. Colaborar en el nuevo proyecto de Bachillerato en unos productos muy bien posicionados en el mercado educativo.
2. Participar en la creación de los nuevos materiales para el Bachillerato, según la nueva Ley de reforma educativa.
3. Contrato de obra colectiva.
4. Certificado de colaboración en el proyecto para puntuar en la Administración Pública o bien en el currículum profesional.
5. Inclusión en los créditos de todos los productos en los que participe.
6. Posibilidad de optar como autor/a o bien asesor/a en la materia, según proyecto.

Procedimiento:

Los interesados/as deberán enviar su CV (indicando en el asunto la Referencia de la materia por la que postulan), a: seleccioneditorial@gmx.es

Los perfiles seleccionados serán contactados, se les facilitará más información respecto al proyecto y el cliente final, y realizarán una prueba de redacción (o asesoría, según el caso) de 2 páginas, para poder llevar a cabo la correspondiente selección final por parte de la editorial cliente.

Fecha recepción de perfiles candidatos/as:

Del 5 al 15 de noviembre de 2012.

Agradeceremos la difusión de esta oferta entre vuestros contactos.
Gracias.


2 sept 2012

Introducción al m-learning (mobile learning)

Artículo que pretende realizar una aproximación al mobile learning (m-learning), reflexionando entorno a una serie de preguntas que nos permitirán valorar el grado de idoneidad de su integración en el proceso formativo, así como conocer sus posibilidades pedagógicas.


15 ago 2012

Dos manuales básicos sobre dispositivos móviles (smartphones, ipads i tablets)

Os presentamos dos manuales sobre dispositivos móviles (smartphones, tablets y Ipads), elaborados por Alicia Cañellas, de aCanelma, para los cursos del Cibernarium (Barcelona Activa).


Indroducció als dispositius mòbils i smartphones
Indroducció als Ipads i tablets

 


18 abr 2012

aCanelma col·labora amb la Diputació de BarcelonaEn aquest any 2012 aCanelma torna a col·laborar en la coordinació pedagògica de diversos cursos online i semipresencials organitzats per la Diputació de Barcelona, una experiència que, sens dubte, ens resulta cada cop més interessant i enriquidora.

La nostra tasca de suport consisteix, principalment, en portar a terme el seguiment dels tutors i de l'alumnat dels cursos assignats. En definitiva, ens centrem en la coordinació pedagògica: revisem l'aula virtual, fem l'acollida a l'entorn EVA, duent a terme la dinamització de l'aula virtual en aquest periode inicial i, posteriorment, fem el seguiment de la tasca dels tutors (expertes en la matèria) fins que finalitza el curs, moment en el que elaborem el corresponent informe. Tot això en constant sintonia amb els criteris corporatius del client i, com no, orientats en tot moment a l'execució satisfactòria del projecte formatiu, mitjançant un acurat seguiment i feedback continuat amb els responsables del projecte.

Com ja sabeu, des de aCanelma apostem per la innovació tecnològica educativa i la integració curricular de les TIC dins el procés d'aprenentatge (ja sigui formació privada, reglada, ocupacional, contínua, programes de garantia social...) i per a tot tipus d’organitzacions (administracions públiques locals, entitats o empreses privades). El nostre treball, centrat en la creació de continguts i la conceptualització i el disseny instruccional de formacions e-learning, b-learning i m-learning, també es basa en el desenvolupament de dinàmiques educatives presencials i virtuals i, com veieu, en la coordinació pedagògica de formacions. Tots aquests serveis esdevenen el nostre factor clau per a tots aquells clients que decideixen confiar en nosaltres i realitzar una aposta de valor en l'execució de les seves accions formatives.

Així que, ja ho sabeu, si necessiteu orientacions pedagògiques i pràctiques per crear materials o continguts per entorns virtuals d’aprenentatge, o bé gestionar i coordinar les accions formatives de la vostra organització i introduir metodologies col·laboratives de formació, estem a la vostra disposició!

22 mar 2012

L'equip d'aCanelma col·labora amb Edebé

En aquests darrers mesos, alguns dels membres de l’equip d’aCanelma hem estat col·laborant amb Edebé, editorial referent en el sector de llibres de text, materials educatius i literatura infantil i juvenil.

La tasca encomanada a aCanelma s’ha centrat en l’elaboració de propostes i orientacions didàctiques corresponents a les tasques integrades de cada unitat de la guia didàctica de 4t de Primària de Llengua catalana. Les tasques integrades són una sèrie d’activitats destinades a treballar algunes qüestions  que s’han tractat al llibre i, al mateix temps, desenvolupar les competències bàsiques dels alumnes.

En cada unitat es proposen una sèrie d’exercicis de diferents tipologies i que fan incidència a diferents àmbits d’aprenentatge, a més del de llengua, com per exemple: matemàtiques, ús de les TIC o ciències socials. Des d’aCanelma hem proposat una sèrie d’orientacions i activitats destinades al mestre per que les pugui dur a terme a classe, amb la finalitat de potenciar el desenvolupament de les competències i contribuir en l’adquisicó de nous coneixements.

Al mateix temps, i per valorar el progrés de cada alumne, també hem inclós una rúbrica final a cada tasca integrada. Això facilitarà al mestre avaluar el progrés dels alumnes a través de les competències bàsiques que s’han treballat durant la realització de les activitats.


En definitiva, l’experiència ha resultat molt enriquidora, ja que hem pogut treballar amb uns materials que ens han permés proposar diferents estratègies didàctiques i, alhora, aplicar els nostres coneixements en matèria de les competències bàsiques, que és un dels pilars del currículum de Primària.

Esperem seguir posant en pràctica els nostres coneixements i serveis en les properes col·laboracions que iniciarem!

14 mar 2012

Sessió sobre emprenedoria a l'Aula Sant Feliu

Una de les darreres "missions" d'aCanelma, i que a hores d'ara encara s'està executant, ha estat col·laborar amb el centre de formació de referència a Sant Feliu de Llobregat, l'Aula Sant Feliu, un equipament que aplega bona part de tota la formació no reglada i la formació ocupacional i contínua del municipi.


Aquesta col·laboració s'ha concretat en la coordinació de l'acció formativa ocupacional d'ADMINISTRADOR/A DE SERVIDORS I PÀGINES WEB de 370 hores i abasta des de la provisió i coordinació del formador per a la impartició de tots el mòduls del curs (Internet avançat, estructura d'un web, gestió del servidor web, seguretat, interfícies gràfiques web, etc.), el plantejament pedagògic i el recolçament en l'elaboració de material didàctic i continguts educatius, així com la incorporació d'aportacions externes especialitzades (emprenedoria, contacte amb empreses del sector professional, detecció d'events i actes sectorials, etc.).


Doncs bé, el passat dijous 8 de març vàrem complementar la tasca habitual d'en Arnau Vàzquez, el formador titular d'aquest curs per part d'aCanelma, amb una sessió orientada al mòn de l'emprenedoria, amb els següents continguts específics.

En primer lloc, l'Alicia Cañellas, CEO en aCanelma i presidenta de Xarcont Xarxa, Continguts i Territori, va xerrar amb els alumnes sobre emprenedoria i auto-ocupació, entesa en un sentit ampli i divers, com a empresarial però també com a corporativa o social, fins i tot entesa com un estat proactiu propi de qualsevol professional. També es van tractar les competències i habilitats clau en l'esperit emprenedor, el pensament creatiu i innovador, etc. Els alumnes van fer el seu propi DAFO personal, per tal d'obtenir una primera fotografia de les seves debilitats, fortaleses, oportunitats i amenaces com a emprenedors. L'objectiu principal d'aquesta primera intervenció va ser intentar transmetre'ls que empendre pot ser una de les possibles sortides professionals a desenvolupar en finalitzar la seva formació, tot i que com es va veure, cadascun dels participants presentaven inquietuts, situacions personals i interessos diferents però, si més no, es va ratificar el fet de que la proactivitat i "moure's" per assolir els objectius que ens plantejem és, sense dubte, el punt de partida principal per no deixar passar les oportunitats professionals, sino tot el contrari: poder anar cap al seu assoliment i, fins i tot, generar-les.

A continuació en Joan Ribas, responsable de la franquícia Indian Webs a Sant Feliu de Llobregat, una empresa ja consolidada del sector i que compta amb més de 15 anys d'experiència en la creació i disseny de pàgines web, amb diverses oficines a Barcelona. En Joan va aportar una visió operativa i concreta del negoci de la creació web a més d'una dilatada experiència en el camp de la franquícia com a model de negoci i estratègia de comercialització i expansió. També va compartir amb els i les alumnes informació sobre l'espai de treball de l'empresa i la possibilitat de compartir-lo puntualment per projectes de disseny web concrets. Amb aquesta visió l'alumnat va constatar com està actualment el món de les empreses que es dediquen a la creació de pàgines web, coneixent presencialment al responsable d'una empresa de referència en el sector a la nostra ciutat i les diferents coses que fan, quines sortides professionals poden tenir un cop finalitzat el curs segons l'empresa, com funciona el món de les franquícies en el sector d'Internet, què demana una empresa de pàgines web a possibles col·laboradors externs, o bé si és més normal que els agafin com a plantilla, etc... La idea era donar-los una pinzellada de tots aquests temes, perquè tinguin una visió positiva, però també mostrar la realitat, les dificultats, etc.: haver d'estar constantment actualitzats vers les noves tecnologies que apareixen, ser constants i proactius, en el cas d'optar per l'auto-ocupació com a freelances, etc.

Ja per últim, en Joan Povedano, ex-alumne de l'edició anterior del curs de Pàgines Web a l'Aula Sant Feliu i actualment també col·laborador d'aCanelma i XarCont, amb dedicació al món web, va explicar la seva trajectòria professional posterior al desenvolupament del curs, aportant la seva experiència en el món de la creació web i el social media, descrivint els treballs realitzats amb diversos clients i mecanismes de captació i presència professional a la Xarxa.
Els alumnes van realitzar diverses preguntes al llarg de totes les aportacions, contribuint així fer encara més dinàmica la sessió de treball.
En definitiva, com es pot comprovar, 3 visions concretes que aporten valor a un curs de formació ocupacional d'un sector d'activitat econòmica innovador, 3 aportacions per ajuden a orientar i a inspirar a l'alumnat d'una acció formativa orientada a l'ocupabilitat.

PRESENTACIÓ SLIDESHARE UTILITZADA A LA SESSIÓ: http://www.slideshare.net/acanelma/sessi-emprendre

9 ene 2012

Ajudant als Ajuntaments a descobrir els beneficis del Web 2.0

El Web 2.0, també anomenat com a Web Social, pot esdevenir una eina fonamental en les relacions entre les administracions públiques i els ciutadans. Aquest fenomen no és sinònim de Xarxa Social i és encara viu i en constant procés de creixement, adaptació i expansió. 

Són moltes les organitzacions, entre elles les públiques, que es pregunten “Estem preparats davant aquesta nova manera de relacionar-nos amb la societat?”, “Com ens afecten tots aquests canvis?”, “Ens hem d’obrir a la conversa a Internet i com?”... 

Per tal que Ajuntaments, Consells Comarcals i la resta d’Administracions i Governs Locals surtin triomfants davant el repte que suposa l’ús que se’n fa, resulta clau conèixer les principals aplicacions d’aquests recursos digitals als diferents àmbits d’actuació pública local

Des d’aCanelma hem realitzat un taller pràctic, per a càrrecs electes municipals d’un ajuntament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha ofert solucions als interrogants plantejats en aquesta matèria. En aquest cas, es tractava de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, tot un referent en la matèria d'innovació i serveis digitals a la ciutadania.


L’actuació ha consistit en la presentació d’experiències inspiradores d’acció local, nacionals i mundials, que donava a conèixer com impulsar línies estratègiques, actuacions i accions 2.0 des de l’administració local i en els diversos àmbits de l’esfera pública: urbanisme, promoció econòmica, participació ciutadana, cultura, joventut... 

La primera sessió, a càrrec d'en Ricard Faura, es va centrar en transmetre possibilitats de les noves eines però també el concepte que ho sustenta. La segona la van protagonitzar l'Alicia Cañellas i en Pau Olivella d'aCanelma, que amb les experiències inspiradores que van presentar es van endinsar en les aplicacions i usos de la tecnologia orientats als serveis públics locals.

Aquest taller formatiu es pot adreçar tant a càrrecs electes (alcaldes, regidors...) com a tècnics i treballadors municipals, en un format intensiu, que presenta una recopilació ordenada de 35 experiències inspiradores, o estàndard amb més de 60 actuacions desenvolupades arreu del mòn, i resulta rellevant per a totes aquelles persones que treballen o es relacionen diàriament amb les administracions i ens públics locals. 

Així doncs, us atreviu a imaginar el vostre “Ajuntament 2.0” amb nosaltres? Us apunteu al Web 2.0 com a oportunitat des de l’esfera pública?
Equip aCanelma